Wyszukiwarka ofert


Porady

 JAK SPRZEDAĆ MIESZKANIE Z KREDYTEM

 

Kredyt hipoteczny ma średnio co dziesiąty Polak. Dziś szczególnie ci z nich, którzy swój kredyt zaciągnęli we frankach szwajcarskich (ok. 566 tys. osób) obawiają się, że będą więźniami swojego mieszkania, którego nie zdołają sprzedać. To nieprawda, że spieniężenie nieruchomości obciążonej zobowiązaniem wobec banku jest niemożliwe. Choć faktycznie taka transakcja wymaga zdecydowanie więcej czasu, dokumentów i dobrej woli - tak kredytobiorcy, jak i banku.

 

Gdy nabywca chce kupić mieszkanie za gotówkę

 

Chcąc sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką, musimy przed transakcją uregulować swoją relację z kredytodawcą - takiej nieruchomości nie można sprzedać bez opinii i zgody banku. Sytuacja jest najprostsza, jeśli możemy sobie pozwolić na spłatę kredytu. Nie jest to problemem, kiedy nabywca jest gotowy dokonać zakupu nieruchomości za gotówkę, a wartość transakcji nie jest mniejsza, niż wielkość naszego zobowiązania. W momencie rozliczenia kupujący przelewa kwotę odpowiadającą poziomowi zadłużenia na rachunek banku - wierzyciela, a ewentualną nadwyżkę przekazuje sprzedającemu. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku niektórych umów kredytowych konieczne będzie zapłacenie prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu. Może ona wynieść od 1 do nawet 5 proc. spłacanej sumy. Nie jest to jednak regułą. Czasami sama umowa kredytowa określa, że po trzech, pięciu czy dziesięciu latach od zaciągnięcia zobowiązania, pożyczoną kwotę można oddać wcześniej bez prowizji. W takiej sytuacji warto rozważyć, czy ze sprzedażą mieszkania nie warto się wstrzymać do czasu, kiedy spełnimy ten warunek.

 

Gdy kupujący chce zaciągnąć kredyt

 

Sytuacja komplikuje się nieco, gdy nabywca również będzie finansował zakup z kredytu. "Nowy" bank może bowiem zostać wpisany do hipoteki w momencie, gdy "stary" kredytodawca zostanie wykreślony. Ten ostatni z kolei zniknie z niej wyłącznie pod warunkiem otrzymania zwrotu wcześniej udzielonego kredytu. Istotną kwestią jest zatem dopilnowanie, aby w akcie notarialnym znalazł się precyzyjny zapis, w jaki sposób transakcja zostanie zrealizowana, by interesy obu banków były zabezpieczone. W przypadku, gdy kwota transakcji jest wyższa niż wartość zobowiązania sprzedającego, część sumy trafi do banku, a reszta na jego konto. Kluczową kwestią jest ustalenie przebiegu operacji finansowych między oboma bankami i dopilnowanie formalności, zanim udamy się do notariusza, co może potrwać około 2 tygodni. Sprzedawca przed dokonaniem jakichkolwiek rozliczeń z bankiem i nabywcą lokalu, musi uzyskać dwa ważne dokumenty. Pierwszy z nich to zaświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia wraz z potwierdzonym numerem konta do wpłaty. Drugi istotny element dokumentacji to oświadczenie banku, który po otrzymaniu należnej sumy zobowiązuje się do usunięcia wpisu z księgi wieczystej nieruchomości. Są one najczęściej wydawane w centrali banku, zazwyczaj na jednym dokumencie. Większość instytucji finansowych pobiera opłatę za ich sporządzenie. Nie są to duże kwoty, lecz zwykle sięgają kilkudziesięciu złotych.

 

Gdy sprzedawca kupił mieszkanie na kredyt walutowy

 

Natomiast niemały problem może pojawić się, jeśli sprzedawca dokonał zakupu nieruchomości na kredyt walutowy. Niestety, przy aktualnym kursie najbardziej popularnej hipotecznej waluty, czyli franka szwajcarskiego sprzedaż nieruchomości zaboli. Wynika to z wyższego niż w momencie zakupu kursu tej waluty. Zaświadczenie wystawione przez bank o saldzie zadłużenia będzie zawierało kwotę kredytu w walucie oraz jej odpowiednik w złotówkach, przeliczony po aktualnych kursach z dnia wystawienia dokumentu. Ten sam kredyt na 100 tys. franków mógł kilka lat temu mieć wartość 250 tys. zł. Dziś, według średniego kursu NBP to prawie 390 tys. zł Niestety, spłacając nasze 100 tys. franków realizujemy zatem jak łatwo policzyć stratę w wysokości ok. 140 tys. zł. Różnica w wysokości kredytu jest ryzykiem również w przypadku hipotek w euro czy dolarach. Co zatem zrobić, żeby takiej straty uniknąć?

 

Pierwszą możliwością jest przepisanie kredytu na inną nieruchomość. Co istotne, nie musimy być jej właścicielami. Mieszkanie może należeć np. do naszych rodziców czy dziadków. Jednak, aby przyjąć nową nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu bank musi najpierw sprawdzić, w jakim stanie technicznym jest lokal i czy właściciele wyrażają zgodę na obciążenie ich nieruchomości kredytem. Jeśli wszystkie parametry są spełnione, można przeprowadzić taką operację zmiany wpisów w księgach wieczystych. Nasz dług "przechodzi" na inną nieruchomość, a my spokojnie możemy sprzedać aktualne mieszkanie. Nadal będziemy spłacać jednak kredyt - tyle, że teraz zabezpieczeniem jest inny lokal.

 

Drugą opcją na uniknięcie poniesienia realnego kosztu różnicy kursowej jest wynajem mieszkania obciążonego hipoteką. Jeśli tylko pozwala na to nasza sytuacja finansowa lub mamy jeszcze zdolność kredytową na kolejne zobowiązanie, wynajmujemy nasze aktualne lokum i kupujemy nowe. Jeśli będziemy brać kolejny kredyt wynajem nieruchomości powinien pokryć część rat. Zanim jednak zdecydujemy się na taki ruch dobrze rozważmy swoją sytuację i to, czy faktycznie stać nas na spłatę wyższych zobowiązań. 

NAJEM OKAZJONALNY

 

Najem okazjonalny jako szczególny rodzaj najmu wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Gwarantuje on właścicielom nieruchomości skuteczniejszą ochronę ich własności, mogą oni skuteczniej pozbyć się uciążliwego lokatora. Najem okazjonalny likwiduje również okres ochronny uniemożliwiający eksmisję lokatora, który trwa od 1 listopada do 31 marca. W praktyce jednak właściciele mieszkań rzadko z tego korzystają.

 

Kto może skorzystać z najmu okazjonalnego

 

Prawo do najmu okazjonalnego dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych.. Skorzystać z tej formy najmu mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Najem okazjonalny przysługuje jedynie właścicielom mieszkań (w tym także mieszkań spółdzielczych własnościowych) – nie ma zastosowania przy podnajmie mieszkania lub jego części. Właściciel musi zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu, w przeciwnym razie umowa będzie traktowana jak normalna umowa najmu.

 

 najem okazjonalny.jpeg

 

 Zapisy umowy najmu okazjonalnego

 

Umowa najmu okazjonalnego musi zawierać następujące elementy:

 

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu;

 

  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

 

  • oświadczenie właściciela lokalu lub posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym miałby zamieszkać eksmitowany, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.

 

Umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Maksymalny okres wynajmu to 10 lat. Nie jest możliwe zawarcie umowy na czas nieokreślony.

 

Eksmisja najemcy

 

Jeśli po rozwiązaniu umowy po upływie terminu wypowiedzenia lub jej wygaśnięciu najemca nie ma zamiaru opuścić lokalu, właściciel wręcza mu na piśmie żądanie opróżnienia lokalu. Termin na opróżnienie nie może być dłuższy niż siedem dni, licząc od daty doręczenia żądania najemcy. Jeśli niniejsze żądanie nie przyniosło skutku, właściciel składa wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności dołączonemu do umowy o najem okazjonalny aktowi notarialnemu, w którym najemca dobrowolnie poddał się egzekucji. Do wniosku dołącza żądanie opróżnienia lokalu, dowód doręczenia go najemcy, dokument przysługujący właścicielowi tytuł prawny oraz potwierdzenie zgłoszenia umowy do naczelnika skarbowego. Jeśli ta procedura zostanie dopełniona, zastępuje ona konieczność wszczynania sprawy o eksmisję lokatora.

 


 

CZY MIESZKANIA NA WYNAJEM BGK SĄ RZECZYWIŚCIE ATRAKCYJNE ?

 

 

W środę  7 stycznia 2015 r. przedstawiono po raz pierwszy ofertę najmu 49 mieszkań w Poznaniu w ramach programu Fundusz Mieszkań na Wynajem. Ceny najmu wynoszą od 740 zł do 2130 zł miesięcznie. Zdaniem ekspertów z rynku nieruchomości ceny te nie są konkurencyjne.


Na stronie www.jakusiebie.pl przedstawiono ofertę pierwszych 49 mieszkań dostępnych dla najemców w Poznaniu. Docelowo w tym budynku ma być dostępnych 124 mieszkania na wynajem. To pierwszy taki projekt w Polsce, który finansuje państwowy Bank Gospodarstw Krajowego. Wszystkie lokale są w budynku przy ul. Saperskiej w Poznaniu. Przedstawione informacje zawierają opis mieszkania wraz z planem, ceny najmu zróżnicowane w zależności od okresu jego trwania (nie zawierają zużycia mediów), wysokość zaliczekna opłaty eksploatacyjne oraz inne podstawowe danedotyczące standardu i wyposażenia mieszkania.

 

Mieszkania są przygotowane w standardzie "pod klucz". Dostępne są kawalerki, mieszkania dwu – i trzypokojowe. Za dodatkową opłatą pierwsi najemcy, będą mogli wynająć również komórkę lokatorską, miejsce w garażu podziemnym lub miejsce postojowe na zewnątrz budynku.

 

Najtańsze jednopokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym o wielkości 23,3 m2 kosztuje 740 zł za miesiąc przy promowanym okresie najmu od dwóch do czterech lat. Jeśli najem będzie krótszy niż dwa lata, cena wyniesie 860 zł miesięcznie. 710 zł za miesiąc zapłaci najemca, który podpisze umowę na dłużej niż na cztery lata.

 

Najdroższe mieszkanie ma trzy pokoje, oddzielną kuchnię i 71,4 m2. Kosztuje 2130 zł za miesiąc przy długości najmu od 2 do 4 lat. W przypadku krótszego najmu cena wzrasta do 2480 zł za miesiąc. Umowa na okres dłuższy niż cztery lata pozwala zmniejszyć czynsz do 2040 zł miesięcznie.

 

 na wynajem 1.jpg

 

Wynajęcie jednego z dwupokojowych mieszkań o powierzchni niespełna 50 m2 kosztuje bez mediów 1740 zł za miesiąc (na 2-4 lata) lub 2020 zł jeśli najem jest krótszy.

 

Zdaniem analityków z rynku nieruchomości, przedstawiona oferta cenowa nie jest "szczególnie atrakcyjna".

"Średnia cena wynajmu w Poznaniu to 27 zł za metr kwadratowy, a w tym przypadku jest to od 29 zł do trzydziestu kilku zł za metr. Oczywiście dostajemy w zamian za to mieszkania w dość wysokim standardzie, ale niekonkurencyjne pod względem ceny z innymi ofertami na rynku."

 

Zwrócono uwagę, że cena, którą promuje fundusz dotyczy wynajmu na kilka lat: od dwóch do czerech.

"Nie każdy najemca będzie chciał się związać na tak długi czas z mieszkaniem, wiec trzeba spojrzeć na ceny najmu w najkrótszym okresie, czyli od 6 do 23 miesięcy, a te są znacznie wyższe, nawet o kilkanaście procent, zaletą tych mieszkań miała być konkurencyjna cena, a taka nie jest. Trudno liczyć, że te mieszkania będą wynajmować studenci. Raczej są to mieszkania adresowane do dojrzałych ludzi, małżeństw, czy dobrze zarabiających singli."

 

Pytani przez PAP poznańscy agenci nieruchomości ocenili, że czynsze zaproponowane przez Fundusz Mieszkań na Wynajem są wysokie. Stwierdzono, iż te mieszkania nie będą się dobrze wynajmować. Przy obecnym rynkunajmu w Poznaniu mieszkania dwupokojowe mają realna cenę najmu 1200 zł a tu ceny są sporo wyższe. Gdyby to były mieszkania w pełni urządzone byłoby lepiej. Bez tego te mieszkania, przy tak dużej ofercie mieszkań na wynajem w Poznaniu, nie są specjalnie interesujące, bo trzeba w nie zainwestować. To opcja dla dość dobrze zarabiających.

 

Zdaniem prof. Zofii Bolkowskiej, eksperta Polskiej Izby Pracodawców Budownictw, sam pomysł budowania mieszkań na wynajem, ze wsparciem państwa jest znakomity, ale by spełnił on swoje cele, ceny najmu muszą być przynajmniej o 30 proc. niższe od cen rynkowych, a w tym przypadku tak nie jest.

 

Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem powstał z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego celem jest zwiększenie dostępności lokali na wynajem w Polsce. Jedynym inwestoremw Funduszu Mieszkań na Wynajem jest BGK. Fundusz działa na zasadach komercyjnych, w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych.

PAP

http://wgospodarce.pl/biezace-analizy/17989-eksperci-oferta-mieszkan-na-wynajem-bgk-stanowczo-przeszacowana

 


 

Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży


Home staging to angielski termin oznaczający profesjonalne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

W Wielkiej Brytanii, home staging, znany jest też pod określeniami property presentation lub property styling.


Celem home stagingu jest:

  • podniesienie atrakcyjności nieruchomości wystawionej do sprzedaży,
  • pozyskanie jak największej liczby potencjalnych klientów,
  • uzyskanie jak najwyższej ceny sprzedaży nieruchomości.

 

Ważne jest pierwsze wrażenie

Potencjalny nabywca w ciągu pierszych kilkunastu sekund wyrabia sobie opinię o nieruchomości. Wnętrze powinno zatem być zapraszające, harmonijne i estetyczne. Wystrój musi być pozbawiony osobistych akcentów, stonowany i stylistycznie neutralny tak, aby mógł sprostać różnym wymaganiom. Zbytnia indywidualizacja i ekstrawagancja ogranicza krąg potencjalnych nabywców.

 

Jaka jest rola home stagera

Stager wskazuje właścicielowi wady i usterki, które trzeba naprawić, i które wywołują wrażenie zaniedbania. Podpowiada, które elementy wyposażenia wnętrz - np. meble, dywany, bibeloty - należy usunąć, aby uniknąć efektu zagracenia i co zrobić, aby optycznie powiększyć przestrzeń. Radzi, jak zadbać o najbliższe otoczenie - uporządkować podjazd, ogród lub balkon.

W przypadku domów lub mieszkań pustych wybiera i kupuje, w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu, meble i inne elementy wyposażenia, które stanowią dekorację wnętrz. Dzięki takiej aranżacji potencjalnemu nabywcy łatwiej jest wyobrazić sobie, jak oglądane przez niego mieszkanie może wyglądać po umeblowaniu. Takie urządzone specjalnie „pod sprzedaż” wnętrza muszą być wyważone pod względem stylistycznym, uporządkowane, a zarazem przytulne.

 

Zyski ze stagingu

Przyjmuje się, iż inwestycja w polepszenie wyglądu mieszkania w wysokości 2% wartości mieszkania przynosi ok 10% zysk w postaci wyższej wartości sprzedaży nieruchomości. Badania na rynku amerykańskim dowodzą, iż zastosowanie home stagingu skraca czas sprzedaży nieruchomości aż o 40 %.

 

Historia home stagingu

W Stanach Zjednoczonych home staging jest znany od kilkudziesięciu lat, jako jedno z narzędzi marketingowych w pracy pośredników nieruchomości. W kolejnych latach stał się osobną specjalizacją wśród profesjonalnych designerów i dekoratorów wnętrz. Na amerykańskim i kanadyjskim rynku ugruntowało się przekonanie, że zatrudnienie profesjonalnego home stagera podnosi wartość nieruchomości i przyspiesza jej sprzedaż, zwłaszcza w segmencie mieszkań i domów luksusowych. Wiele osób nie żałuje pieniędzy na home staging wychodząc ze słusznego na ogół założenia, że inwestycja ta zwróci się, i to z nawiązką.

 

Home staging w Polsce

W naszym kraju jest to zjawisko stosunkowo nowe. Głównym kryterium, jakim kierują się klienci, jest zazwyczaj cena. Ponieważ trudno jest uzyskać od banku atrakcyjny kredyt hipoteczny, potencjalni kupujący szukają przede wszystkim tanich mieszkań i domów, także w złym stanie przeznaczonych do remontu. W takiej sytuacji wystrój wnętrz i ogólne wrażenie w większości przypadków nie mają większego znaczenia.

 

Kilka porad jak samemu przygotować mieszkanie do sprzedży

Nie potrzeba zbyt wielu środków aby poprawić wygląd naszego mieszkania.

Przede wszystkim należy spojrzeć na nieruchomość oczami przyszłego kupującego. Ważna jest estetyka wnętrz.

Po pierwsze należy usunąć wszystkie zbędne sprzęty, które niepotrzebnie zagracają mieszkanie, np. rower, wózek dziecięcy, pudła, stary monitor czy nieużywane radio tak aby mieszkanie sprawiało wrażenie większego i bardziej przestronnego.

Po drugie trzeba dokonać drobnych napraw takich jak podklejenie tapety, usunięcie i pomalownie odpadającego tynku, wymiana kurków przy umywalce, wyrzucić zwiędłe kwiaty, co sprawi że mieszkanie będzie wyglądało na zadbane.

I wreszcie dobrze jest pochować większość prywatnych rzeczy: kapcie, szczoteczki do zębów, karteczki przyklejone do lodówki oraz zadbać o przyjemny zapach, np. aromat świeżo zmielonej kawy, która zaprosi do dalszego  oglądania mieszkania.

 


 

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - sprawdź który bank oferuje najkorzystniejsze warunki - ranking kredytów hipotecznych grudzień 2014

http://wyborcza.pl/1,75248,17106260,Ranking_kredytow_hipotecznych___grudzien_2014.html

 

hipoteczny.jpeg 

 


Planujesz zakup mieszkania w najbliższym czasie?

Warto się pospieszyć.

 

Od 2015 roku minimalny wkład własny do kredytów mieszkaniowych wzrośnie z 5 do 10%. Dodając do tego opłaty transakcyjne i prowizje może się okazać, że trzeba będzie dysponować kwotą równą nawet 20% wartości mieszkania!

 

domek.jpg

Więcej szczegółów tutaj: 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Coraz-mniej-czasu-na-kredyt-mieszkaniowy-z-niskim-wkladem-3206398.html

 

 

 

Na wynajem lepiej kupować pokoje, nie metry. 

 

Czy to możliwe, że rentowność wynajmu mieszkania 30 metrowego może być wyższa niż mieszkania 100 metrowego? Tak! Poniżej odpowiedź dlaczego.


Najwięcej na wynajmie zyskują właściciele nieruchomości o najmniejszych metrażach, wynika z analizy przeprowadzonej przez Lion's Bank. Rentowność wynajmu mieszkania o powierzchni 30 metrów jest aż o jedną trzecią wyższa niż lokalu 100-metrowego. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

 

pokoj.jpg


http://nieruchomosci.dziennik.pl/kupno-i-wynajem/galeria/449038,1,rynek-nieruchomosci-na-wynajem-lepiej-kupowac-pokoje-nie-metry.html

 

Zastanawiasz się jak przygotować mieszkanie na wynajem by znaleźć odpowiednich mieszkańców?

  

Poniżej krótki poradnik.

 

Planujesz wynająć mieszkanie? 

Mieszkanie na wynajem przede wszystkim musi być bezpieczne. Oczywiście estetyka ma kluczowe znaczenie już na etapie prezentacji, ale wynajmujący powinien skupić się na eliminacji zagrożeń. Co się do nich zalicza? Prosty przykład: instalacja elektryczna musi działać bez zastrzeżeń.

Wszystkie usterki techniczne w łazience i kuchni muszą być usunięte, a instalacja kanalizacyjna ma działać bez zarzutu. Lokatorzy powinni mieć możliwość swobodnego korzystania z mieszkania, bez przygód np. z zalaniem sąsiadów.

W jakim standardzie urządzić mieszkanie?

Kolejnym pytaniem jest standard: jaki wybrać? Ekskluzywne płytki i panele podłogowe są dobrym wyborem do własnego mieszkania. To na wynajem nie może być dopasowywane tylko do własnego gustu i potrzeb. Luksusowe wyposażenie podnosi koszty najmu, dlatego należy zastanowić się nad swoją grupą docelową? Najłatwiej wynająć tanie mieszkanie, którym zainteresują się nie tylko studenci. Wykończenie łazienki i kuchni ma bardzo duże znaczenie, więc można skoncentrować się przede wszystkim na nich.

 

loft.jpg

 

 

http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/nieruchomosci/najem/322917,Jak-przygotowac-mieszkanie-na-wynajem-Poradnik.html

 


Chciałbyś poczuć się w wynajmowanym mieszkaniu tak jak w domu?

 

Poniżej znajdziesz 30 pomysłów jak to zrobić.

pokoj1.jpeg

 

http://stylecaster.com/apartment-decorating/

 


Nie masz czasu na urządzenie mieszkania? Przeraża Cię ilość detali, o które trzeba zadbać? Wynajmij profesjonalnego architekta lub dekoratora wnętrz. Poniżej kilka porad na co zwrócić uwagę przy jego wyborze:

 

Gdy kupisz swoje pierwsze mieszkanie, jesteś zauroczony możliwością udekorowania go zgodnie z potrzebami. Dekoratorem staje się każdy z nas przynajmniej raz w życiu, a gdy zmieniamy mieszkania wcielamy się w tę rolę wielokrotnie. Niestety, ale zdarza się, że nie jesteśmy do końca zadowoleni z efektów naszych działań. W domu mamy za mało przestrzeni, niektóre przedmioty ustawione są w złym miejscu, którego nie można zmienić z uwagi na brak elektrycznego gniazdka czy też bliskość drzwi.

 

Jeśli pragniesz zmienić układ pokoju podczas remontu, możesz skorzystać z gotowego projektu wnętrza. Wiele osób wybiera inny sposób – od razu urządza dobrze, dzięki pomocy profesjonalisty. Podczas remontu ważny jest zarówno budżet, jak i wygoda lokatorów, dlatego warto rozważyć wszystkie za i przeciw współpracy z dekoratorem. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są korzyści współpracy z dekoratorem i na co należy zwrócić uwagę podczas jego wyboru.


kuchia.jpeg

 

 

 http://portal.domid.pl/2014/09/04/jak-wybrac-dekoratora-wnetrz/

Szukasz nowego stołu na Święta? 


Are you looking for new table for Christmas? 

 

 

stol.jpeg

 

https://www.youtube.com/watch?v=tOp5j_57LAE 

 

Designed by Possible