Wyszukiwarka ofert


Dla studentów Erasmusa

CO NAS WYRÓŻNIA


Większość biur funkcjonujących na rynku nieruchomości to tzw. biura “wielozadaniowe” obsługujące wszystkie formy pośrednictwa oraz przyjmujące wszystkie oferty bez ich ukierunkowania.

 

Niezwykle rzadko mamy do czynienia z  agencjami specjalizującymi się w określonym typie nieruchomości, np.: mieszkania ekskluzywne, w centrum miasta, rynek pierwotny lub inne.

 

Elementem odróżniającym firmę ebiam od konkurencji jest skoncentrowanie się na pośrednictwie w wynajmie mieszkań dla studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu ERASMUS.

 


 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU ERASMUS*Program Erasmus został ustanowiony decyzją Rady nr 87/327/EEC z 15 czerwca 1987 jako “Europejski program działań na rzecz mobilności studentów” (European Action Scheme for the Mobility of University Studies).

 

Erasmus w tym okresie wspierał współpracę międzyuczelnianą obejmującą: wymianę studentów i nauczycieli, w tym stypendia indywidualne, wspólne tworzenie programów studiów z innymi uczelniami i organizację kursów intensywnych, a od roku 1989 także pilotażowe wprowadzanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS).

 

W programie uczestniczyły kraje starej “dwunastki” UE, a na początku lat 90. dołączyły do nich państwa obszaru EFTA/EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

 

W latach 1995-1999 Erasmus funkcjonował w ramach szerszego programu współpracy UE pod nazwą “Socrates I”, a w latach 2000-2006 – w programie “Socrates II”. Wspierał głównie mobilność studentów, ale kładł również nacisk na wyjazdy nauczycieli, które przyczyniały się do umiędzynarodowiania studiów. Ponadto umożliwił nawiązywanie współpracy dydaktycznej uczelni w projektach typu “sieci tematyczne”.

 

W 1998 roku do programu Erasmus przystąpiła Polska w gronie 12 krajów kandydujących. W 2004 roku do programu przyłączyła się także Turcja, zwiększając liczbę państw uczestniczących do 31. Wejście do Unii Europejskiej umożliwiło tzw. nowym państwom członkowskim prowadzenie wzajemnej wymiany studentów i pracowników uczelni, wymiana nie była bowiem możliwa między krajami niebędącymi członkami UE.

 

Od roku akademickiego 2007-2008 Erasmus jest częścią programu “Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), który kładzie nacisk na koncepcję kształcenia przez całe życie, na otwarcie się uczelni na potrzeby gospodarki oraz na podniesienie jakości funkcjonowania szkolnictwa wyższego.

 

Erasmus w tym okresie wprowadził nowe formy mobilności:

  • dla studentów (oprócz wcześniej realizowanych wyjazdów na część studiów w zagranicznej uczelni) – również praktykę w zagranicznym przedsiębiorstwie lub instytucji,
  • dla pracowników uczelni (oprócz wcześniej realizowanych wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni) – również wyjazdy szkoleniowe.

Program wspiera także projekty współpracy wielostronnej między uczelniami. Obecnie w programie uczestniczą łącznie 33 kraje: 27 krajów UE, 4 kraje EOG (Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria) i 2 kraje kandydujące (Chorwacja i Turcja). Do udziału w Erasmusie jest uprawnionych ok. 4 tysięcy uczelni.

 *-źródło: strona internetowa: www.erasmus.com.pl

 


 STUDIA W POLSCE


 

Wśród wielu innych miejsc bardziej atrakcyjnych geograficznie ze względu na klimat, Polska jest atrakcyjna dla studentów zagranicznych w szczególności ze względów finansowych.

 

Podstawowym problemem przed jakim staje student planujący przyjazd do Polski jest wynajęcie mieszkania. Wiele podmiotów, w tym uczelnie i ich przedstawiciele, zarówno w kraju pochodzenia, jak i w kraju docelowym, oferują pomoc w znalezieniu zakwaterowania ale zainteresowani niejednokrotnie robią to na własną rękę.

 

Studenci zagraniczni przyjeżdżający do Polski oczekują zakwaterowania ze wszystkimi wygodami oraz z kompletnym wyposażeniem. Istotne jest nie tylko wyposażenie ale także lokalizacja i dostępność  sklepów, restauracji, a zwłaszcza bliskość uczelni.

 

Najemcy natomiast widzą wiele korzyści w wynajmie mieszkania studentowi Erasmusa, w tym między innymi w doszlifowaniu języka lub dodatkowych usługach w postaci oprowadzenia po mieście, pokazanie ciekawych miejsc czy pomoc w załatwianiu różnych spraw.

 


OFERTY DLA STUDENTÓW Firma ebiam wychodząc na przeciw tym potrzebom jako głowny profil swojej działalności przyjęła pomoc studentom rozpoczynającym naukę na polskich uczelniach w znalezieniu odpowiedniego zakwaterowania.

 

W związku z tym oferty przeznaczone dla studentów zagranicznych oznakowane są w specjalny sposób określeniem ERASMUS.

 

Zapewniamy minimum niezbędnych formalności oraz sprawne i skuteczne przeprowadzenie transakcji najmu mieszkania. 

 

Specjalnie z myślą o studentach zagranicznych została przygotowana angielskojęzyczna wersja portalu.

Designed by Possible