Wyszukiwarka ofert


Analizy

Warszawa jest najdroższym miastem

na rynku nieruchomości

 

RAPORT LIPIEC 2016

 

Najtaniej można kupić mieszkanie w Łodzi - z rynku wtórnego i w Szczecinie - na rynku pierwotnym.

 

ceny mieszkan 2016 luty.jpg

 


 

CENY MIESZKAŃ NA RYNKU WTÓRNYM

 

RAPORT I KWARTAŁ 2015Mieszkania z rynku wtórnego na razie są odporne na spadki cenowe. Porównanie rok do roku pokazuje nawet, że w większości największych miast ceny wzrosły. Przoduje tutaj Gdańsk, gdzie przez 12 miesięcy mieszkania używane podrożały o ponad 600 zł za metr kwadratowy. Z kolei największy spadek cen odnotowano w Poznaniu - 200 zł/ mkw.

Takie dane podaje NBP publikując średnie cenowe transakcyjne za I kw. 2015. I tak w Gdańsku mieszkania używane podrożały o ponad 600 zł, w (4790 - 5420), w Krakowie skala wzrostów wyniosła 400 zł (5730 - 6130), we Wrocławiu 150 zł (5100 - 5250). Jeśli chodzi o spadki cen - odnotowano je w Warszawie (7200 - 7050) i w Poznaniu (5100 - 4900).

Porównanie kwartał do kwartału również wskazuje na to, że w większości dominujących miast ceny na rynku wtórnym wzrosły. To o tyle istotne, że pokazuje iż - przynajmniej na razie - rosnący wkład własny kredytów (od stycznia minimum 10 proc.) nie przekłada się w istotny sposób na popyt.

 

 2015 I KW 1.jpg

 

Z kwartału na kwartał ceny w Gdańsku wzrosły o 400 zł - (5000 - 5400) i w Krakowie - o 300 zł (5830 - 6130). We Wrocławiu wzrost cen był na poziomie 50 zł (5200 - 5250). W Warszawie natomiast odnotowano spadki na poziomie 300 zł za metr (7380 - 7050), w Poznaniu spadek cen był minimalny i wyniósł około 100 zł (5000 - 4900).

Powyższe dane pokazują, że wbrew zapowiedziom niektórych ekspertów i obserwatorów rynku, mieszkania używane nie tracą popularności wśród klientów. Takie głosy pojawiały się już w zeszłym roku, po wejściu w życie programu MDM. Zakładano, że skoro program nie obejmuje rynku wtórnego, ten straci część popytu a ceny spadną nawet o około 5 - 10 proc. Podobne głosy pojawiały się przed 2015 rokiem w związku z rosnącym wkładem własnym kredytów. Również zakładano, że taka sytuacja skłoni klientów do wyboru rynku pierwotnego w MDM kosztem właśnie mieszkań używanych. Na razie jednak - jak wynika z danych odnośnie cen - nic takiego nie ma miejsce.

 

To oznacza, że rynek wtórny wytrzymuje konkurencję z mieszkaniami z dopłatą państwa. Dzieje się tak - naszym zdaniem - z kilku podstawowych powodów. Po pierwsze z wadliwej konstrukcji programu i rosnących kosztów dla największej grupy jego uczestników, czyli singli i małżeństw bezdzietnych. Obecnie, przy wymogu 10 proc. wkładu własnego, dopłata od państwa nie wystarczy już by go pokryć. Po drugie kredytobiorca w MDM musi wyłożyć dodatkowe pieniądze na wykończenie mieszkania. W tym kontekście dla wielu kupujących lepszym wyjściem może być po prostu rynek wtórny, który - jeśli kupi się nieruchomość w dobrym stanie - nie wymaga natychmiastowych nakładów finansowych, a pozwala od razu z mieszkania korzystać.

 

Ponadto ceny na rynku wtórnym i ceny mieszkań w MDM okazują się zbliżone. Nawet w miastach gdzie różnice są większe (np. Kraków) dzięki szerokiemu wachlarzowi ofert klient nie będzie miał problemu ze znalezieniem tańszego mieszkania używanego. Zaletą rynku wtórnego jest także duży wybór, często dużo lepszych lokalizacji, niż w przypadku osiedli z MDM, które bardzo często powstają na peryferiach i cierpią na braki w zakresie infrastruktury.

 

Wszystko to sprawia, że rynek wtórny skutecznie konkuruje z mieszkaniami z dopłatą państwową, a nawet - jak widzimy - zyskuje na wartości.

 W CO INWESTOWAĆ ?

inwestycja1.png

 


 

Czy studenci to dobrzy najemcy ?

 

studenci mieszkania.jpg

 


 

Ceny wynajmu mieszkań – gdzie najtaniej?

 

Obecnie na rynku wynajmu w Polsce najmniej jest mieszkań o metrażu do 35 m kw. – stanowią obecnie 12 proc. całego rynku. 22 proc. stanowią mieszkania o powierzchni 35 – 50 m kw. 30 proc. oferty mieszkań na wynajem stanowią te z metrażem 50 – 75 m kw., a najwięcej jest lokali największych – 36 proc.* Jednocześnie ta ostatnia kategoria mieszkań jest najmniej poszukiwaną.

W tabeli poniżej przedstawiono średnie ceny mieszkań oferowanych w sierpniu 2014 r. do najmu w miastach wojewódzkich w Polsce. Najdroższym miastem pod tym względem pozostaje Warszawa, gdzie za najem kawalerki trzeba będzie zapłacić około 1800 złotych, za mieszkanie dwupokojowe trzeba zapłacić 2500 złotych, a za mieszkanie trzypokojowe blisko 3900 złotych.

 wynajem.jpg

 


 

 

  RYNEK NIERUCHOMOŚCI

 

RAPORT III kwartał 2014 r.


Średnia pensja wystarcza na zakup 0,82 m2 mieszkania

 

Średnia dostępność mieszkania w największych miastach utrzymała się na poziomie 0,82 m2 za przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, tj. była większa o 0,33 m2 względem minimum w marcu 2007 r. - podał Narodowy Bank Polski (NBP).


Według raportu banku, sektor nieruchomości mieszkaniowych pozostawał zrównoważony w ub. kwartale, a udział kredytów mieszkaniowych uznanych za zagrożone nie przekracza 4 proc.

 

Dostępności kredytów, jak też mieszkań, praktycznie nie uległy zmianom na co wpłynęły niewielkie wzrosty cen nieruchomości, stabilne stopy procentowe kredytów mieszkaniowych, niewielki wzrost dochodów nominalnych, realnie większy za sprawą zanotowanej deflacji. Średnia dostępność mieszkania w największych miastach utrzymała się na poziomie 0,82 m2 za przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, tj. była większa o 0,33 m2 względem minimum w III 2007 r." - czytamy w raporcie.

 

Ceny transakcyjne mieszkań na rynkach pierwotnych 16 największych miast wykazywały nieznaczny wzrost. Jednocześnie na rynkach wtórnych ceny mieszkań były stabilne, wskazał też bank centralny. We wszystkich badanych miastach ceny na rynku pierwotnym są wyższe niż na rynku wtórnym. Realne średnie ceny transakcyjne wykazywały niewielki wzrost zarówno w segmencie rynku pierwotnego, jak i wtórnego, do czego przyczyniła się niewielka deflacja cen konsumenta w trzecim kwartale br., podkreślono w materiale.

 

NBP zwraca też uwagę, że akcja kredytowa banków  była stabilna. Stan zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych nadal rósł, co było konsekwencją stabilnych wypłat kredytów złotowych. 

 

W strukturze walutowej portfeli banków systematycznie spada udział kredytów nominowanych w walutach obcych, co jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia stabilności finansowej i makroekonomicznej. Jest to wynikiem zarówno zaprzestania udzielania tych kredytów, jak również skracającej się zapadalności (wcześniejsze spłaty i refinansowanie). Udział kredytów mieszkaniowych uznanych za zagrożone nie przekracza 4 proc. W strukturze geograficznej kredytów mieszkaniowych udzielanych gospodarstwom domowym widoczny jest długookresowy trend spadku udziału Warszawy - czytamy w raporcie.

 

Bank centralny podkreślił też, że utrzymuje się wysoka rentowność mieszkaniowych projektów inwestycyjnych, rośnie też liczba kontraktów na budowę nowych mieszkań oraz liczba mieszkań, których produkcja jest w toku. Jednocześnie zapas niesprzedanych mieszkań ponownie wzrósł. 

 

Ogółem, sektor nieruchomości mieszkaniowych pozostawał zrównoważony  - stwierdził NBP. Nastąpił wprawdzie pewien wzrost liczby mieszkań oczekujących na sprzedaż oraz wydłużanie czasu ich sprzedaży, z drugiej zaś strony odnotowano pewien nieznaczny wzrost cen transakcyjnych na rynkach pierwotnych.

 

Zjawiska te mogą być związane z pewnym naturalnym niedopasowaniem oferty mieszkań do oczekiwań nabywców oraz niedostateczną konkurencją na rynku pierwotnym, nie należy ich natomiast interpretować jako symptomy narastania nierównowagi o charakterze strukturalnym. Jednocześnie na rynku nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza biurowych, nadal obserwowano narastającą nierównowagę pomiędzy popytem na przestrzeń a zwiększającą się podażą, wynikająca z realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Skutkowało to rosnącymi stopami pustostanów" - konkluduje bank centralny. 

 

*źródło: Opracowanie Narodowego Banku Polskiego 

 

 


 

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

 

RAPORT I kwartał 2014 roku.*

 

W I kw. 2014 r. ceny ofertowe mieszkań na rynkach pierwotnych wszystkich miast, zarówno nowo wystawionych na rynek, jak i będących już w ofercie, były stabilne. Deweloperzy coraz lepiej dostosowują wielkości oferowanych mieszkań i ich ceny do możliwości finansowych klientów. Na rynkach pierwotnych (RP) i wtórnych (RW) 7-u (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław) i 9-u (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Zielona Góra) miast w Polsce obserwowano stabilizację cen transakcyjnych, natomiast w Warszawie ceny transakcyjne na obu rynkach lekko spadły.

 

W I kw. 2014 r. notowano niewielki wzrost poziomu stóp procentowych nowych zł - otowych kredytów mieszkaniowych. W połączeniu z  wolno rosnącymi wynagrodzeniami w płynęło to na nieznaczną poprawę wskaźników kredytowej dostępności mieszkania.

 

Szacunkowe wypłaty kredytów mieszkaniowych były na poziomie wyższym od notowanych w poprzednim kwartale oraz tym samym okresie roku poprzedniego. Sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym była wspierana przez zakupy gotówkowe, a na rynku pierwotnym również przez nowy rządowy program wspierania nabywania mieszkań Mieszkanie dla Młodych (MDM).

 

Sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym największych miast szybko rośnie już od pięciu kwartałów, a podaż niesprzedanych mieszkań można określić jako stan odpowiadający równowadze rynkowej. Na rynku wtórnym Warszawy i 7 największych miast czas sprzedaży mieszkań uległ nieznacznemu wydłużeniu.

 

W I kw. 2014 r. oddano do użytku o 1,5 tys. mieszkań mniej niż w tym samym kwartale poprzedniego roku, jednak liczba oddanych mieszkań, historycznie patrząc jest wysoka. Liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań oraz rozpoczętych inwestycji była wyższa niż w 2013 r. Jeżeli wzrostowa tendencja budownictwa będzie trwała, to za ok. dwa lata w sprzedaży pojawi się więcej mieszkań od obecnie wystawionych na rynek.

 

Produkcja nowych mieszkań jest rentowna dla deweloperów, a liczba bankructw firm  budowlanych i deweloperskich zmniejszyła się w porównaniu do I kw. 2013 r

 

Saldo kredytów dla przedsiębiorstw na finansowanie nieruchomości nieznacznie wzrosło. Natomiast zawarte w nim saldo kredytów dla deweloperów na budowę mieszkań nieznacznie

spadło, a jakość tych kredytów pozostała stabilna.

 

Na rynku nieruchomości komercyjnych utrzymuje się wzrostowy trend wolumenu transakcji inwestycyjnych, natomiast wobec wzrostu oddawanych powierzchni biurowych stopa pustostanów w tym segmencie kontynuowała wzrostowy trend.

 

wykresy.jpg

 

ŚWIATOWY RYNEK NIERUCHOMOŚCI

 

RAPORT LISTPAD 2013 

  

We flagowym raporcie międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield Main Streets Across the World (Główne ulice handlowe na świecie) przedstawiono informacje dotyczące rynku nieruchomości handlowych na świecie oraz wysokości stawek czynszu w 334 najlepszych lokalizacjach w 64 krajach. Dane przedstawione w raporcie są barometrem odporności sektora powierzchni handlowych oraz atrakcyjności ulic handlowych. Główny ranking uwzględnia najdroższe ulice handlowe w poszczególnych krajach. Dodatkowo uwzględniono informacje na temat sektora dóbr luksusowych.

Wyniki raportu:

Dzielnica Causeway Bay w Hongkongu została drugi rok z rzędu uznana za najdroższą lokalizację handlową świata, pokonując barierę 3000 USD za stopę kwadratową (24 983 EUR/mkw./rocznie) po raz pierwszy w 25-letniej historii badań firmy Cushman & Wakefield.

  • Nowojorska Piąta Aleja i Pola Elizejskie w Paryżu utrzymały się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu rankingu.
  • Czynsze przy londyńskiej ulicy New Bond Street wzrosły o ponad 15% za sprawą utrzymującego się popytu ze strony międzynarodowych marek luksusowych, dzięki czemu New Bond Street awansowała z szóstego na czwarte miejsce zestawienia najdroższych ulic handlowych świata.
  • Czynsze za najlepsze powierzchnie handlowe na świecie wzrosły średnio o 3,2%.
  • W skali regionalnej największy wzrost czynszów w najlepszych lokalizacjach odnotowano w Ameryce Północnej i Południowej (5,8%).
najdrozsze.jpgŻRÓDŁO: 

http://www.cushmanwakefield.com/~/media/global-reports/Main%20Streets%20Across%20The%20World%202013-2014%20new.pdf

 

Designed by Possible